layout styles

Байгууллага

Ажил олгогч таны бизнесийн гол хөдөлгөгч хүч бол танай байгууллагын ажиллагсад юм..

Ирээдүй нь баталгаатай, тогтвор суурьшилтай, ажилдаа дуртай ажилтныг бүтээхэд энэхүү хуримтлал туслах болно


Байгууллагад үүсэх давуу талууд:

 • Ажилчдаа удаан хугацаанд тогтвортой ажиллуулах хөшүүрэг
 • Ажилчдын санхүүгийн нэмэлт баталгаа болно
 • Чадварлаг боловсон хүчинг зардал багатайгаар ажиллуулна

Ажилтанд үүсэх давуу талууд:

 • Нэмэлт урамшууллын систем
 • Хурдацтай өсөх хуримтлал, байгууллага өмнөөс нь хуримтлалд орлого хийнэ
 • Хөрвөх чадвартай хуримтлал
 • Ирээдүйд авах тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх


Хуримтлал

Тогтмол өгөөжийг сонгож, тэтгэврийн дүнгээ өөрсдөө тодорхойлох боломж.


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Өгөөж тооцох аргачлал: Нийлмэл аргаар бодогдоно

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ
 • Урт хугацаандаа илүү өгөөжтэй

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.

Хосолсон

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг сонгосноор таны тэтгэвэр бидний хөрөнгө оруулалтын ашигтай уялдана


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ
 • Урт хугацаандаа илүү өгөөжтэй

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
*** Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн дүнгээс өөр байх боломжтой.

Гурвалсан

Тэтгэвэрт гартлаа эрүүл мэнддээ санаа зоволгүй өндөр үнэлгээ бүхий даатгалд хамрагдах боломж


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх дүн: ₮60,000 | ₮90,000
Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалын үнэлгээ: ₮10,000,000 | ₮20,000,000
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын дансны өгөөж: Хугацаанаас хамааран 11%-15%
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Өндөр үнэлгээ бүхий эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ
 • Урт хугацаандаа илүү өгөөжтэй

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
*** Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн дүнгээс өөр байх боломжтой.

60,000 багц - Жилийн 10,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.
90,000 багц - Жилийн 20,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.


Хэрхэн хамрагдах вэ?

Байгууллагын борлуулалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

 • Нэр: Б.Цэнгүүн
 • Утас: 9000 5005
 • И-мэйл: tsenguun.b@ardpension.com