layout styles

Иргэд

Энэхүү тэтгэврийн хуримтлалын бүтээгдэхүүн нь зөвхөн өөрийнхөө нэр дээр ирээдүйдээ хуримтал үүсгэх, хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг танд олгохоос гадна үүсгэсэн хуримтлалаа үр хүүхэддээ 100 хувь өвлүүлж болдогоороо онцлог юм.

Танилцуулга

Татах


Хуримтлал

Тогтмол өгөөжийг сонгож, тэтгэврийн дүнгээ өөрсдөө тодорхойлох боломж.


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Өгөөж тооцох аргачлал: Нийлмэл аргаар бодогдоно

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ
 • Урт хугацаандаа илүү өндөр өгөөжтэй

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.

Хосолсон

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг сонгосноор таны тэтгэвэр бидний хөрөнгө оруулалтын ашигтай уялдана


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ
 • Урт хугацаандаа илүү өндөр өгөөжтэй

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
*** Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн дүнгээс өөр байх боломжтой.

Гурвалсан

Тэтгэвэрт гартлаа эрүүл мэнддээ санаа зоволгүй өндөр үнэлгээ бүхий даатгалд хамрагдах боломж


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх дүн: ₮60,000 | ₮90,000
Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалын үнэлгээ: ₮10,000,000 | ₮20,000,000
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын дансны өгөөж: Хугацаанаас хамааран 11% - 15%
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Өндөр үнэлгээ бүхий эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ
 • Урт хугацаандаа илүү өндөр өгөөжтэй

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
** Сард авах хамгийн бага тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
*** Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн дүнгээс өөр байх боломжтой.

60,000 багц - Жилийн 10,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.
90,000 багц - Жилийн 20,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.


Хэрхэн хамрагдах вэ?

Хуримтлал багцыг доорх зааврын дагуу нээлгүүлэх боломжтой.


Борлуулалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

 • Нэр: Ж.Мөнгөнтуяа
 • Утас: 8002 7333
 • И-мэйл: munguntuya.j@ardpension.com