Pension Box задарлаа.Тэтгэврийн хуримтлалаа тогтмол нэмдэг хуримтлал эзэмшигч таны гэр бүлээрээ хамтдаа өнгөрүүлэх дурсамжит мөчийг бүтээж, хором бүрийг аз жаргалаар дүүргэнэ.

Pension Box хөтөлбөр зарлагдлаа! Тэтгэврийн хуримтлал эзэмшигч та сүүлийн 6 сар тасралтгүй ₮50,000 орлого хийсэн тохиолдолд MBG Гэмтэл согогийн эмнэлэг-ээр 5-30% хөнгөлөлтэй үйлчилгээ авах боломжтой. Дараагийн Pension Box-д ямар урамшуулал байгаа гэж бодож байна?

MBG гэмтгэг согогийн эмнэлэгээр дараах зүйлсээр үйлчилгээ авах боложмтой.

 

  1. Хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд нийт үнийн дүнгийн төлбөрөөс 5% - 20% хөнгөлөх.
  2. Амбулаторийн ажилбарууд 5% - 10% хөнгөлөх. /Шархны боолт, хөдөлгөөн хязгаарлах гипс тавих гэх мэт/
  3. Лабораторийн шинжилгээнд 5% - 20% хөнгөлөх.
  4. Багажийн шинжилгээ буюу бүх төрлийн ЭХО, Рентгэн зураг гэх мэт 5% - 30% хөнгөлөх.
  5. Сэргээн засах, физик эмчилгээ болон уламжлалтын эмчилгээнд 5% - 20% хөнгөлөх.
  6. Бүх төрлийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг 10% - 30% хөнгөлөх

 Буцах