Pension Box задарлаа.Тэтгэврийн хуримтлалаа тогтмол нэмдэг хуримтлал эзэмшигч таны гэр бүлээрээ хамтдаа өнгөрүүлэх дурсамжит мөчийг бүтээж, хором бүрийг аз жаргалаар дүүргэнэ.

Pension Box хөтөлбөр зарлагдлаа! Тэтгэврийн хуримтлал эзэмшигч та сүүлийн 6 сар тасралтгүй ₮50,000 орлого хийсэн тохиолдолд MBG Гэмтэл согогийн эмнэлэг-ээр 5-30% хөнгөлөлтэй үйлчилгээ авах боломжтой. Дараагийн Pension Box-д ямар урамшуулал байгаа гэж бодож байна?

Pension Box гэж юу вэ? 11 сарын 1 болоход ердөө 10 хоног дутуу байгаа тул Та амжиж тэтгэврийн хуримтлалдаа орлогоо хийгээрэй.

Тэтгэврийн хуримтлалаа тогтмол нэмдэг хуримтлал эзэмшигч таны гэр бүлээрээ хамтдаа өнгөрүүлэх дурсамжит мөчийг бүтээж, хором бүрийг аз жаргалаар дүүргэнэ.