Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК

Ардын Тэтгэврийн Данс компани нь 2007 оноос хойш Ард Санхүүгийн Нэгдлийн харилцагчид байгууллагын ажиллагсад тэтгэврийн хуримтлал үүсгэж, харилцагчдынхаа хуримтлалыг хөрөнгө оруулалт хийх замаар эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, харилцагчдадаа өндөр өгөөж хүртээж ажилладаг билээ.

Харин 2019 оноос хойш харилцагчиддаа Ард Даатгал ХК-ний эрүүл мэнд гэнэтийн ослын даатгалын үйлчилгээтэй хослуулсан тэтгэврийн хуримтлалыг санал болгож, иргэдэд хуримтлал нь өсөх явцад эрүүл мэнддээ санаа зовохгүй байх боломжыг бүрдүүлэн ажилласнаар өдгөө нийт 121,400 гаруй харилцагчтай болж, 70 гаруй байгууллагын ажиллагсад хуримтлалтай болсон байна.

Алсын хараа

Салбартаа анхдагч бөгөөд тэргүүлэгч байдлаа хадгалж, дэлхийн жишигт хүрсэн тэтгэврийн сангийн тогтолцоог Монголын онцлогтой уялдуулан нутагшуулна.

Эрхэм зорилго

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэнг цогцлооно.


Түүхэн замнал

2007

ХасБанкны 1,700 ажилтанд урт хугацааны хуримтлал үүсгэж, анхны Хувийн тэтгэврийн сан МТНД ХХК-г үүсгэн байгуулав.

2012

Бүтцийн өөрчлөлт орж 2,500 гаруй ажилтанд ₮3.5 тэрбум хуримтлалын буцаалт олгож, ₮1.7 тэрбум ашигтай ажиллав. Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн ажиллагсдын хуримтлалыг үүсгэв.

2016

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийв. Нэрээ Ард Лайф ХХК болгов.

2019

Шинэ тэтгэврийн хуримтлалын бүтээгдэхүүн гаргаж харилцагчдын тоо 1,000 хүрэв. Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийж, нийт хөрөнгө оруулалт 10 тэрбум төгрөг болов.

2020

Хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийн төсөл өргөн барих ажлын хэсэгт орж, хувь нэмрээ оруулав. Нийт харилцагчдын тоог 10,000-д хүргэв.

2021

Нэрээ Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК болгов.

2021

Нийт харилцагчдын тоо 100,000 хүрэв.